Images
Images
  • Thứ Bảy, 11:24 26/11/2022
  • 773

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 26 tháng 11 năm 2022 tại Tầng 2 nhà A7, Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội CĐBP TTCNTT nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 26/11/2022 tại tầng 2 nhà A7 với sự tham dự của 29/30 đại biểu. Đại hội đã nghe BCH CĐBP nhiệm kỳ 2018-2022 trình bày các báo cáo, nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Chi bộ, CĐ trường. Đại hội đã bầu ra được BCH CĐBP gồm 3 đ/c, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định.

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Toàn cảnh đại hội

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội CĐBP TTCNTT nhiệm kỳ 2023- 2028 đã hoàn thành các chương trình, nội dung đã đề ra, thảo luận và nhất trí quyết nghị các vấn đề quan trọng sau đây:

1. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đồng chí Phạm Thành Công thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội Công đoàn trường

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Thành Công thông qua 2 báo cáo: Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động CĐBP nhiệm kỳ 2018-2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội Công đoàn trường, nhiệm kỳ 2023 - 2028

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn TT (02 tham luận) và Công đoàn trường.

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đồng chí Lê Thu Hương trình bày tham luận "Vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác vận động công đoàn viên tích cực thực hiện nghiệp vụ chuyên môn và nghiên cứu khoa học"

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đồng chí Lê Đình Hồng Mạnh trình bày tham luận: "Vai trò của Công đoàn trong việc vận động đoàn viên tham gia các phong trào và công tác đoàn thể"

3. Giao cho BCH CĐBP nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu lớn trong nhiệm kỳ.

4. Giao cho BCH CĐBP nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp thu ý kiến của lãnh đạo, ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời căn cứ vào Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường, cụ thể hoá thành chương trình hành động và triển khai thực hiện.

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga - PCT Công đoàn trường phát biểu

Đại hội bầu ra BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 3 đ/c: Đ/c Phạm Thành Công, Đ/c Hoàng Văn Hoành và Đ/c Nguyễn Thị Thùy Hương

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hãy tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội đã đề ra.

Một số hình ảnh của Đại hội

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các bài đã đăng