Images

Giới thiệu chung

Trung tâm Công nghệ thông tin tiền thân là Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo quyết định số 340/QĐ-TCHC ngày 15 tháng 04 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội nay là Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và được đổi tên theo Quyết định số 1367/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

I. Chức năng

Trung tâm Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); đào tạo, bồi dưỡng về CNTT theo phân cấp; phát triển và vận hành hệ thống hạ tầng CNTT của Nhà trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ về CNTT; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu và ứng dụng CNTT

1.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, giảng dạy và học tập.

1.2. Chủ trì tổ chức xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ trong ứng dụng CNTT, khai thác hệ thống mạng và sử dụng các trang thiết bị CNTT.

1.3. Là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức thẩm định về chuyên môn các dự án ứng dụng CNTT trong Nhà trường.

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về CNTT

2.1. Tổ chức quản lý, đào tạo, đánh giá chuẩn đầu ra CNTT cho người học thuộc các khoa, trung tâm (trừ khoa CNTT) của Nhà trường.

2.2. Thực hiện các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ, viên chức của Nhà trường.

2.3. Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CNTT khác đáp ứng nhu cầu của người học.

2.4. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ về CNTT theo quy định.

3. Phát triển và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

3.1. Tiếp nhận, phát triển và vận hành các hệ thống thông tin, phần mềm, các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, giảng dạy và học tập trong Nhà trường.

3.2. Đảm bảo an toàn, bảo mật cho các hệ thống thông tin trong Nhà trường.

3.3. Vận hành hệ thống mạng máy tính, điện thoại nội bộ của Nhà trường.

3.4. Tổ chức sửa chữa, bảo trì máy tính, máy chiếu, máy in và các thiết bị tin học khác của khối hành chính, hội trường, giảng đường.

4. Tổ chức thực hiện các dịch vụ về CNTT

Thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ phần mềm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

III. Những thành tích nổi bật

- Tập thể cán bộ giáo viên của Trung tâm có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc và vinh dự nhận nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên: 02 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho tập thể; 02 chiến sĩ thi đua, 03 bằng khen cấp bộ dành cho cá nhân và nhiều giấy khen dành cho chi bộ, công đoàn, đoàn thành niên và cá nhân.