Images

Cơ sở vật chất

Với mô hình đào tạo tích hợp, chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng thực hành ứng dụng, Trung tâm Công nghệ thông tin được trang bị 14 phòng máy tính với tổng số 527 máy tính. Các phòng máy tính trang bị điều hòa, máy chiếu, âm thanh, camera, máy tính được kết nối mạng LAN và kết nối Internet. Hệ thống máy chủ, tủ đĩa 36 TB đủ mạnh để chạy phần mềm thi và lưu trữ dữ liệu bài thi, dữ liệu thu thập từ hệ thống camera.

Cơ sở vật chất

Sinh viên trong giờ học tại phòng máy số 3 - Tầng 4 nhà A7

Khu vực phòng làm việc cho cán bộ, giáo viên khang trang, hiện đại với diện tích 200 m2, được bố trí thành các phòng làm việc cho ban giám đốc và các bộ phận trong trung tâm được đặt ở gần với khu vực lớp học để thuận tiện trong công tác triển khai kế hoạch và quản lý sinh viên.

Cơ sở vật chất

Văn phòng Trung tâm

Cơ sở vật chất

Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018

Cơ sở vật chất

Tổ Phần mềm