Images
Images
  • Thứ Bảy, 08:15 12/11/2022
  • 309

Nguy cơ mất an toàn thông tin luôn hiện hữu, hãy trau dồi kiến thức để luôn là người sử dụng mạng thông thái

Đó là thông điệp mà chuỗi hội thảo "An toàn bảo mật thông tin trên không gian mạng thời đại công nghệ 4.0" mà Trường đại học Công nghiệp Hà Nội muốn gửi tới Học sinh, sinh viên

Nguy cơ mất an toàn thông tin luôn hiện hữu, hãy trau dồi kiến thức để luôn là người sử dụng mạng thông thái

Các em sinh viên có mặt rất sớm để tham dự

Dựa trên nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp, trên cơ sở các qui định năng lực sử dụng CNTT đối với sinh viên đại học và cao đẳng, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội triển khai đào tạo Kỹ năng SD CNTT cho sinh viên toàn trường với mục tiêu:

- Trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết về ứng dụng CNTT để sinh viên có thể sử dụng ngay khi đang học trong trường cũng như sau khi tốt nghiệp và bắt đầu cuộc sống, sự nghiệp của mình tại các doanh nghiệp.

- Trang bị những kiến thức nền tảng, hiểu biết về môi trường mạng, IOT, IOTS trong cuộc sống, công việc; đảm bảo an toàn khi tham gia hoạt động trên môi trường mạng.

Một số hình ảnh của hội thảo:

Nguy cơ mất an toàn thông tin luôn hiện hữu, hãy trau dồi kiến thức để luôn là người sử dụng mạng thông tháiNguy cơ mất an toàn thông tin luôn hiện hữu, hãy trau dồi kiến thức để luôn là người sử dụng mạng thông tháiNguy cơ mất an toàn thông tin luôn hiện hữu, hãy trau dồi kiến thức để luôn là người sử dụng mạng thông tháiNguy cơ mất an toàn thông tin luôn hiện hữu, hãy trau dồi kiến thức để luôn là người sử dụng mạng thông thái

Các bài đã đăng