Hội diễn nghệ thuật quần chúng cán bộ, viên chức năm 2022

Hội diễn NTQC- CBVC năm 2022 là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng năm học mới 2022 -2023, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10 và Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Xem thêm

Biểu mẫu phục vụ đào tạo

Các biểu mẫu phục vụ đào tạo KNSD CNTT

Xem thêm

Chi bộ Trung tâm CNTT: “Hành trình về nguồn” ATK Định Hóa và ATK Tân Trào với nhiều hoạt động ý nghĩa

Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức chuyến “Hành trình về nguồn” tới Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa (Thái Nguyên) và Tân Trào (Tuyên Quang) trong 01 ngày 31/07/2022

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra KNSD CNTT theo phương thức trực tuyến cho sinh viên tháng 5,6/2022

Kế hoạch tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra KNSD CNTT theo phương thức trực tuyến cho sinh viên tháng 5,6/2022

Xem thêm

Kế hoạch thi Chứng chỉ KNSD CNTT từ tháng 01/2021 đến tháng 08/2021

Kế hoạch thi Chứng chỉ KNSD CNTT từ tháng 01/2021 đến tháng 08/2021

Xem thêm