Kế hoạch thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Tháng 01,02,03,04,05/2019

Kế hoạch thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Tháng 01,02,03,04,05/2019

Thứ Sáu, 14:54 28/12/2018

Địa điểm đăng ký, nộp kinh phí dự thi: Văn Phòng Trung tâm Công nghệ thông tin, Tầng 4 A7, Khu A, Đại học Công nghiệp Hà Nội
Kỹ năng Sử dụng CNTT Cơ bản Kỹ năng Sử dụng CNTT Cơ bản

Kỹ năng Sử dụng CNTT Cơ bản

Thứ Hai, 14:22 14/05/2018
Xử lý văn bản nâng cao Xử lý văn bản nâng cao

Xử lý văn bản nâng cao

Chủ Nhật, 14:32 13/05/2018
Sử dụng bảng tính nâng cao Sử dụng bảng tính nâng cao

Sử dụng bảng tính nâng cao

Thứ Bảy, 14:38 12/05/2018