Kế hoạch thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Tháng 01,02,03,04,05/2019

Địa điểm đăng ký, nộp kinh phí dự thi: Văn Phòng Trung tâm Công nghệ thông tin, Tầng 4 A7, Khu A, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

Hướng dẫn sinh viên đăng ký học tập, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thời gian thực hiện từ: 15/11/2018; Địa chỉ đăng ký: http://sv.dhcnhn.vn; Hotline: 0924.223.223

Xem thêm

Thông báo hội thảo chuyên đề: Tư duy thiết kế Slides chuyên nghiệp

Thời gian: Thứ 7 ngày 03-11-2018. Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà A3, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

Thông báo tổ chức hội thảo chuyên đề: An ninh trên không gian mạng tại cơ sở 3

Địa điểm: Hội trường C19 - Cơ sở 3, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thời gian: Chủ nhật, ngày 14/10/2018, Thành phần tham dự: SV các lớp đang học KNSD CNTT, đã nhận thông báo về lịch tổ chức hội thảo

Xem thêm

Thông báo tổ chức hội thảo chuyên đề: An ninh trên không gian mạng tại cơ sở 1

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 nhà A3 - Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thời gian: Chủ nhật, ngày 30/09/2018, Thành phần tham dự: SV các lớp đang học KNSD CNTT, đã nhận thông báo về lịch tổ chức hội thảo

Xem thêm