Phóng sự: Thiết bị ngoại vi, liệu có an toàn?

Phần 1

Phần 2