Thông báo Lịch học trực tuyến từ ngày 23/03/2020

Thực hiện thông báo số 45/TB-ĐHCN ngày 20/03/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường,Trung tâm CNTT tiếp tục triển khai việc giảng dạy, học tập các lớp kỹ năng sử dụng CNTT theo hình thức đào tạo trực tuyến.

Yêu cầu sinh viên đăng nhập hệ thống elearning.haui.edu.vn để thực hiện nội dung học tập theo hướng dẫn của giáo viên.

Sinh viên có thể tra cứu lịch học, thông tin của giáo viên giảng dạy bằng cách truy cập website: https://itc.haui.edu.vn (chọn Tra cứu lịch học, lịch thi >> gõ Mã sinh viên >> tìm kiếm tại phần Lịch học)

Danh sách các lớp học phần triển khai đào tạo trực tuyến:

Tải về tại đây