Thông báo hội thảo chuyên đề: Tư duy thiết kế Slides chuyên nghiệp

Thời gian: Thứ 7 ngày 03-11-2018. Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà A3, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thông báo hội thảo chuyên đề: Tư duy thiết kế Slides chuyên nghiệp