KẾ HOẠCH THI CHỨNG CHỈ KNSD CNTT TỪ THÁNG 05/2020 ĐẾN THÁNG 08/2020

File kế hoạch tải về tại đây