Hướng dẫn tổ chức đánh giá năng lực chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo phương thức trực tuyến - Đợt 3, tháng 10/2021

1. Thông tin về kỳ thi

1.1. Đối tượng dự thi

Sinh viên Đại học K12 và sinh viên Đại học, Cao đẳng khóa trước đã hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

1.2. Hình thức đánh giá

Giao đề thi theo phương án đề mở, sinh viên được chuẩn bị trước bài làm và trả lời vấn đáp với cán bộ coi chấm thi về bài làm của mình qua hệ thống họp trực tuyến Zoom.

1.3. Thời gian đăng ký và tổ chức thi

- Thời gian đăng ký thi: Từ ngày 07/10/2021 đến ngày 17/10/2021, tại địa chỉ: https://itc.haui.edu.vn/vn/registerexam (dùng chung tài khoản với hệ thống học trực tuyến lms.haui.edu.vn).

- Thời gian giao đề thi: 08h00 ngày 21/10/2021 trên hệ thống lms.haui.edu.vn

- Thời hạn nộp bài: Trước 20h00 ngày 22/10/2021 trên hệ thống lms.haui.edu.vn

- Thời gian trả lời vấn đáp: Ngày 23-24/10/2021 (Theo lịch thi và link phòng thi Zoom công bố tại website: itc.haui.edu.vn trước ngày thi 03 ngày).

1.4. Lệ phí thi

Miễn lệ phí thi với các thí sinh tham gia thi trực tuyến.

1.5. Sử dụng kết quả thi:

- Sinh viên thi đạt các mô đun trong kỳ thi trực tuyến được xét công nhận chuẩn đầu ra Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo Quy định kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-ĐHCN ngày 25 tháng 9 năm 2016.

- Kết quả của kỳ thi theo phương thức trực tuyến này không có giá trị sử dụng làm căn cứ cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

3. Sinh viên Đại học K12 và sinh viên Đại học, Cao đẳng các khóa cũ

- Chuẩn bị điều kiện kỹ thuật để dự thi theo yêu cầu: (1) sử dụng máy tính xách tay có camera, micro và loa hoặc (2) sử dụng máy tính để bàn để làm bài kết hợp với điện thoại/máy tính bảng đăng nhập vào hệ thống Zoom, có loa, micro và camera để quan sát.

- Đăng ký và tham gia thi theo kế hoạch.