Hướng dẫn sinh viên đăng ký học tập, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thời gian thực hiện từ: 15/11/2018; Địa chỉ đăng ký: http://sv.dhcnhn.vn; Hotline: 0924.223.223

Chi tiết trong file đính kèm