An toàn, bảo mật thông tin

Mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin

- Tìm hiểu và phân biệt được giữa dữ liệu và thông tin.

- Hiểu được các nguy cơ đối với dữ liệu .

- Tìm hiểu nguồn gốc và các nguy cơ với việc đảm bảo an toàn thông tin.

- Tìm hiểu các điểm yếu của máy tính cá nhân.

- Tìm hiểu về các lỗ hổng bảo mật.

- Tìm hiểu các cách virus thâm nhập vào máy tính.

- Tìm hiểu về tác dụng và hạn chế của phần mềm diệt virus.

- Tìm hiểu về cách phòng chống lấy cắp thông tin cá nhân.

- Tìm hiểu về cách đảm bảo an toàn với dữ liệu.

- Tìm hiểu một số phương thức tấn công mạng máy tính.

- Tìm hiểu một số cơ chế và công nghệ chống lại tấn công mạng mấy tính.

- Tìm hiểu về các biện pháp chống xâm nhập trái phép.

- Tìm hiểu về các công nghệ bảo mật mạng không dây.

- Tìm hiểu về giao dịch trực tuyến

- Cách thức nhận diện các trang web an toàn.

- Cấu hình trình duyệt web.

- Tìm hiểu các mối nguy hiểm và tiềm năng khi sử dụng mạng xã hội.

- Tìm hiểu bảo mật thư điện tử.

- Tìm hiểu về cách bảo vệ vật lý cho các thiết bị.

- Tìm hiểu sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Tìm hiểu về xóa dữ liệu vĩnh viễn.