Cán bộ và giảng viên

Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng viên của Trung tâm bao gồm giảng viên cơ hữu và hợp đồng, có trình độ thạc sĩ và đại học. Các cán bộ giảng viên trong Trung tâm đều có kiến thức chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác.